Cozy inn shreveport la

Pigeon Forge, Tennessee

2018.09.05 00:24 AbsolutTBomb Pigeon Forge, Tennessee

A subreddit for Pigeon Forge, Tennessee
[link]


2023.06.07 17:55 UnhappyCompote_ Haul review!

I ordered samples of some clones today and here's my opinion of each of them:
 1. Emir Metallico - it smells 100% like Metallique Tom Ford, I was extremely shocked. I dont feel absolutely any difference - the same peppery aldehydes and sweet vanilla as the original. I dont know how they did it but they pulled it off masterfully. Ordered a full bottle
 2. Paris Corner Just Peach - I have never smelled the original TF Bitter Peach so I cant compare. It's an extremely sacharine syrupy scent and the peach is pretty monolithic and dominant as a note. I don't know how to feel about this one, it's not bad but it's not very complex and saccharine pure fruity notes may not be my thing.
 3. La Fede Intoxicate - Angel's Share dupe. Absolutely delicious scent, smells like a freshly baked apple pie sprinkled with cinammom and vanilla. Can't stop smelling my wrist
 4. Paris Corner Rose Addict - copy of TF Rose Prick. Pretty accurate dupe, soft woody roses. I usually dislike roses in fragrance, somehow I perceive this note as opulent or offensive, but in this one it's very cozy and pleasant.
Hope this helps someone out there! Paris Corner is a subsidiary of Pendora Scents iirc, so you can probably find these scents under either name
submitted by UnhappyCompote_ to fragranceclones [link] [comments]


2023.06.07 12:03 wazzzupbaby444 Lazy boyfriend trip to rome with girlfriend

Hello everyone, my girlfriend told me to make an nice experience in rome with her. So i asked chatgpt but i dont know if its reliable...

I need the best italian food experience avaliable in rome

For a romantic and memorable dining experience in Rome, here are some restaurants known for their ambiance and exceptional Italian cuisine:
 1. Aroma: Situated near the Colosseum, this Michelin-starred rooftop restaurant offers stunning views of the city along with a gourmet menu that combines traditional Italian flavors with modern techniques.
 2. Il Pagliaccio: This two Michelin-starred restaurant in the historic center of Rome offers a sophisticated and intimate setting. The chef creates innovative dishes that showcase the best of Italian ingredients.
 3. Ristorante Aroma at Palazzo Manfredi: Located near the Colosseum, this upscale restaurant offers a refined atmosphere and panoramic views. They serve a creative menu featuring both Italian and international dishes.
 4. Mirabelle: Situated on the rooftop of the Hotel Splendide Royal, Mirabelle offers breathtaking views of Rome's skyline. Their menu highlights seasonal ingredients and traditional Italian recipes with a touch of modern flair.
 5. Il Convivio Troiani: This elegant restaurant in the heart of Rome's historic center is known for its impeccable service and inventive cuisine. They offer a tasting menu that showcases the chef's culinary skills.
 6. Palatium: Located near Piazza Navona, this restaurant and wine bar focuses on showcasing the best of Italian regional cuisine. They offer a wide selection of wines from all over Italy to complement your meal.
 7. Metamorfosi: Situated in the Parioli neighborhood, this Michelin-starred restaurant offers a contemporary dining experience with artistic presentations and innovative flavors. The tasting menu provides a culinary journey through Italian cuisine.
These restaurants provide a combination of excellent food, romantic atmosphere, and memorable experiences that will create a lasting Italy memory for you and your girlfriend. Remember to make reservations in advance to secure your table. Enjoy your time in Rome!

 1. Trattoria Da Danilo: Located near Termini station, this family-run trattoria serves traditional Roman dishes with a focus on quality ingredients and homemade pastas.
 2. Armando al Pantheon: Situated near the Pantheon, this historic trattoria has been serving classic Roman dishes since 1961. Their menu features specialties like cacio e pepe, carbonara, and abbacchio (lamb).
 3. Roscioli: This renowned delicatessen and restaurant offers a wide range of gourmet products, including cheeses, cured meats, and wines. Their restaurant section serves Roman classics and innovative dishes.
 4. La Pergola: Located inside the Rome Cavalieri Waldorf Astoria hotel, this Michelin three-star restaurant offers an unforgettable fine dining experience with breathtaking views of the city. The menu combines traditional Italian flavors with creative techniques.
 5. Da Enzo al 29: Situated in the Trastevere neighborhood, this cozy trattoria serves authentic Roman cuisine. Their menu includes classics like amatriciana, carbonara, and trippa alla romana (Roman-style tripe).
 6. Pizzarium: If you're looking for amazing pizza, head to this popular pizzeria near the Vatican. They offer a wide variety of delicious and creative pizza toppings, served by the slice.
 7. Antico Arco: Located in the Gianicolo neighborhood, this upscale restaurant offers a contemporary twist on traditional Roman dishes. Their menu focuses on seasonal ingredients and innovative flavor combinations.
Here are the answers. Please let me know your best tips
submitted by wazzzupbaby444 to rome [link] [comments]


2023.06.07 09:41 FinancialSurround385 Om Pride - igjen…

Mye prat om Pride her om dagen, og mange argumenter for og i mot markering. Jeg er skeiv og for meg har Pride betydd mye de siste årene. Mine tanker om markering eller ikke i år:
 1. Nei, du trenger ikke flagge eller vise støtte aktivt. Hvis du har en grunnleggende idé om at folk ikke skal bli forfulgt og trakassert basert på sånn de er født, og beskytter folk rundt deg som opplever dette, holder det i massevis.
 2. Hvis du har veldig sterke meninger om paraden, vær så snill: gå og se den. Hvis du får bekrefta det du trodde: helt ok. Da har du et bedre grunnlag for å uttale deg. Generelt mener jeg at alle som har sterke meninger om ting har plikt til å sette seg inn i hva de uttaler seg om, ellers risikerer du å påvirke andre menneskers mening i en retning du egentlig ikke vil - hvis du hadde visst litt mer.
 3. Det er ikke mange år siden markering av pride i næringslivet var svært sjelden. Jeg husker da Nordea gikk aktivt ut, det var en ny ting for meg og jeg opplevde at de mente det genuint fordi det den gangen sto en del på spill. I dag er jeg usikker på intensjonen bak mye av denne markeringa. Jeg skjønner at det for mange kan bli for mye. Jeg vil presisere at selve Pride ikke har endret seg nevneverdig de siste årene. Det er fortsatt kun én uke, og det dreier seg i hovedsak om Pride park og paraden. Jeg har ikke bedt om at hele resten av verden skal flagge overalt i en hel måned. Og jeg synes det er ekstra problematisk når jeg vet at en del arbeidsplasser ikke gjorde en tøddel for sine ansatte etter skytinga. Selv et sted hvor en var skutt og drept. Da tenker jeg hele greia bare er pink washing. Det er jeg lite interessert i. Folk lukter at intensjonen bak flagginga er mer å vise seg som en som er MOT noen andre, enn for at jeg skal kunne leve livet mitt åpent. Da er det bedre å la være.
 4. Harde fronter hjelper virkelig ikke. Det blir bare mer farlig å leve som seg selv. Jeg har ikke lyst til å gå i pride park eller paraden i år. Jeg føler meg ikke trygg. Jeg er ikke redd for den gjengse «jeg skjønner ikke greia med pride»-personen, men jeg er redd for de som begynner å tro på konspirasjonsteorier som presses fram nå, og at det begynner å bli greit å si at homoene gjør for mye ut av seg og at vi prøver å indoktrinere barn. Her mener jeg nevnte bruk av Pride som identitetsmarkør og kamp mot de som ikke mener det samme som meg ikke funker. Vi skal være synlige, men ikke som en «føkk ju» til alle som ikke er som oss.
 5. La oss ikke tro noe annet; i en polarisert verden er skeive alltid en takknemlig gruppe å angripe. En av de første tingene nazistene ødela var er forskningsinstitutt om kjønnsmangfold og trans (6. mai 1933 - https://www.scientificamerican.com/article/the-forgotten-history-of-the-worlds-first-trans-clinic/) At skeive er en skyteskive og reelle offer for ekstreme bevegelser, både islamister og høyre-ekstreme, er ikke tull. Jeg er på ordentlig redd for framtiden, selv i et veldig pride-flaggende Norge. Jeg håper vi klarer å legge fra oss krigen før vi kommer til et sted hvor vi faktisk MÅ begynne å gjemme oss igjen.
submitted by FinancialSurround385 to norge [link] [comments]


2023.06.07 06:52 cadisk Worthwhile redemption value?

Were these a good redemption value?
Will be in LA and San Diego end of July. Booked two nights at Bakersfield Fairfield Inn & Suites for 12,500 points per night. For Bakersfield when I looked online, the monetary room rate was only $131 USD per night.
Booked three nights in San Diego for total 91k points (something like 34 k points + 29k points + 28 k points consecutively). Also Fairfield. $268 usd per night. Rated 2 star hotel on google. There is also a 3 star Fairfield just down the road but it was 117k total points.
I feel like 91k points for 3 nights is a lot?
For full context, my relative is gifting me stays with their points (total of 224k points) and I would like to make the best use of them.
submitted by cadisk to marriott [link] [comments]


2023.06.07 05:12 No_Bottle_8485 Cozy Cottage by the River CEACO 1000+ EZ-2-HOLD

Cozy Cottage by the River CEACO 1000+ EZ-2-HOLD
I really enjoyed this one
submitted by No_Bottle_8485 to Jigsawpuzzles [link] [comments]


2023.06.07 03:48 yukiimaru23 One story for that one redditor.

I (20F) am writing this out of my agony and heartbreak. I dedicated this to someone (25M) I met here on reddit last March that probably turned into a mere stranger who knows my secrets. He was just 6 years my senior. If you're reading this, I hope your life now is much better and happier. You know, I still read the comic you gave on my birthday and I hope you looked at the music box I gave you and it would remind you of me.
Maybe you're reading this on your freetime or during work. I want you to know I miss you so much that my heart craves for your hugs that you refused to give last saturday afternoon. Your responses too were icy cold and dry, that made my sister and my best friend wondering if ever na magjowa pa ba tayo? Kasi they told me para kang naiilang while I waited in line.
I am still awake at 5 am— clinging in the hopes na magrereply or tatawag ka pa ba or hindi na. Pero it's just very rude of you to simply iwanan ako sa ere, left me drowning in the sea of uncertainty. My sister advised me na lay low muna ako and not chase you. But these won't stop me to write a mere story about our tragic flame that quickly extinguished in the span of 2 months, di natin alam if ever liliyab pa to ulit.
I am still wondering if your promises you said na di mo ako iiwan because I suffered too much are just empty words? I am already suffering as my thoughts running nonstop and all I need is reassurance from you, pero ano nakuha ko? Dry replies and more questions for myself to doubt to.
Anyways, enough abt this, here's one story dedicated for you.
C/W s*icide sa story.
In a quaint coastal town nestled between towering cliffs and the vast expanse of the sea, lived a young woman named Marianna. With a heart filled with boundless dreams and a soul drenched in romanticism, she longed for a love that would ignite her spirit and fill her existence with joy. Fate, in its unpredictable nature, led Marianna to a chance encounter with a sailor named Thomas.
Marianna, with her mesmerizing hazel eyes and an infectious smile, caught Thomas's attention as they crossed paths one fateful day. He was a man of the sea, weathered by countless voyages and adventures. Their connection was instantaneous, a magnetic pull drawing them together. They soon discovered a shared passion for literature, and it became the cornerstone of their budding relationship.
Every month, on a designated day, Marianna and Thomas would rendezvous at a cozy café nestled along a cobblestone street. The aroma of freshly brewed coffee mingled with the warmth of their conversations, creating an ambiance of comfort and familiarity. From there, they would wander hand in hand to a charming bookstore, where they would lose themselves amidst the shelves, engrossed in tales of love, loss, and adventure.
Their shared love for books soon blossomed into a love for each other. When Thomas sailed away on his nautical voyages, Marianna's heart ached with longing. But they refused to let distance dim the flame that burned within them. Their correspondence became a lifeline, a testament to the strength of their love. Letters filled with heartfelt confessions, poetic declarations, and promises of eternal devotion bridged the gap between land and sea.
On Marianna's twentieth birthday, her heart fluttered with anticipation. She yearned for a celebration that would fill the void left by her own family, who seemed oblivious to her tender soul. And there, in the familiar embrace of the café, Thomas appeared with a mischievous smile, bearing a gift wrapped in delicate paper. It was one of his treasured books, adorned with a note that whispered of endless tales and shared adventures. Marianna's eyes sparkled with gratitude and love as she embraced the precious gift, treasuring the significance it held.
The day unfolded like a dream. Thomas took her hand, leading her on a journey of enchantment. They wandered through quaint streets, where the world seemed to fade away, leaving only their entwined souls. He taught her the art of shooting with a gun, a skill that bonded them even further. They strolled along the sun-kissed shoreline, their laughter and whispered secrets carried away by the gentle breeze.
As twilight painted the sky in hues of orange and pink, they found solace in a secluded hut, seeking respite from the world. In that haven, their desire and passion collided like crashing waves. They surrendered to the intensity of their love, words no longer able to convey the depth of their longing. Their bodies intertwined, hearts beating in unison, and in that moment, they felt a transcendence that only true lovers can know.
But as the weeks rolled by, an inexplicable change swept over their once vibrant love. The passionate letters that had once ignited their souls became scarce, devoid of the fervor and tenderness they had known. Marianna's heart, once buoyed by Thomas's affectionate words, now sank into a sea of uncertainty.
Anxiety gnawed at Marianna's fragile heart, pushing her to seek answers. They met again, amidst the joyful chaos of a vibrant festival. The atmosphere crackled with excitement, but a cold wind blew between them. The once radiant Thomas treated her with indifference, his eyes devoid of the spark that once captivated her. The pain of his aloofness seared through her, leaving her trembling with unspoken fears.
Summoning every ounce of courage, Marianna confronted Thomas, her voice quivering with desperation. Tears welled in her eyes as she pleaded for clarity, for a semblance of the love they once shared. But Thomas, like a sailor evading treacherous waters, deflected her questions, his gaze drifting into the distance. The ache in her chest deepened as he recoiled from her touch, a stark contrast to the warmth they had once shared. Her invitation to a future festival was met with a dismissive rejection, the final blow to her fragile hope.
With her heart shattered and no solace to be found, Marianna retreated into a desolate world of her own making. She penned her final letters, ink stained with the tears of a love unfulfilled. She poured her soul into every word, expressing her unwavering love for Thomas, yet grappling with the haunting question that plagued her every thought: Did he truly love her as he had professed? She reminded him of the promises they had woven, the vows of unyielding devotion that had bound them. Alongside the letters, Marianna placed a meticulously crafted music box—a token of their love, an embodiment of the melodies that once danced between them. Inside its delicate lid, the words "La vie en rose" were etched, a symbol of the vibrant world they had painted together.
With trembling hands, Marianna sent her final tokens of love into the world, never to be retrieved. A heavy veil of sorrow draped over her, obscuring the once radiant light within. She then retreated to the riverbank, her footsteps heavy with the weight of her despair. The moon shone brightly overhead, casting an ethereal glow upon her fragile figure as she gazed at the shimmering waters below.
In a white nightgown, she stood at the water's edge, her heart pounding with both longing and despair. The weight of unanswered questions and unfulfilled promises bore down upon her fragile frame. She longed for an escape from the torment that consumed her, a release from the suffocating grip of unrequited love. With one last glance at the starry sky, Marianna succumbed to the frigid embrace of the river, surrendering to its relentless current.
As the water swallowed her, Marianna's existence faded into the depths, her once vibrant spirit silenced forevermore.
submitted by yukiimaru23 to OffMyChestPH [link] [comments]


2023.06.07 02:27 0verjoyed Bluebeard 2023 Tour!

Bluebeard 2023 Tour! submitted by 0verjoyed to BrookAndBluff [link] [comments]


2023.06.07 02:27 harry-jg Best Mobile VPN

In this modern world of ours, where digital dalliances are as common as Bertie's misguided engagements, we find ourselves making frequent use of the VPN - a handy device that ensures our online antics remain a private affair. It's much like Jeeves being the only one privy to Bertie's late-night endeavours - all very hush-hush and confidential.
However, my friends, we often overlook the snide villain that lurks in the corners of our pocket - the smartphone. Yes, it may seem all helpful and benign, assisting in browsing, communicating, and generally making a nuisance of itself, but beneath that glossy exterior, it bears an accomplice - the carrier.
The moment you turn to your mobile data for browsing, you've unknowingly invited the carrier into your private soiree. It now doubles as your ISP, peeping into your traffic and DNS requests like a nosy neighbour, ready to sell your little secrets.
So, my fellow internet enthusiasts, if we are to truly cloak our digital footprints, it becomes imperative to put the kibosh on both the home ISP and the treacherous mobile carrier. Fear not, for this very piece will serve as your personal Jeeves, providing timely guidance on the choicest mobile VPNs - ones that will keep both these prying parties at bay. Ah, the peace of a truly private online venture, now that's something to aspire to!
The Fine Art of Selecting a Mobile VPN: A Gentleman's Guide
In the bustling sphere of mobile usage, akin to Bertie Wooster's hectic social life, certain pursuits demand precedence. The act of torrenting on one's iPhone, for instance, rarely assumes a position of great urgency, much like Bertie's sporadic inclination towards gainful employment. Hence, we calibrate our judgement to suit the matter at hand. Allow me to present the yardstick we employed for choosing the crème de la crème of VPNs for mobile:
Firstly, much like our affable Jeeves, the VPN should be a paragon of discretion, retaining naught that could identify its users or betray their utilisation of the service.
Secondly, its encryption standards should be as sturdy and current as Jeeves's understanding of the Works of Nietzsche.
Next in line, it should ensure a quick and steadfast connection, mirroring Jeeves's unwavering reliability.
Just as Jeeves is ever-watchful for potential social faux pas, the VPN should provide DNS leak protection, keeping your online affairs snug as a bug.
Moreover, the VPN should boast of an amply sized server network, much akin to Bertie's impressive Rolodex of aunts.
And lastly, a gentleman always appreciates good entertainment; thus, the VPN must offer commendable support for streaming services, ensuring that one may enjoy one's Netflix and Amazon Prime Video without hindrance. Akin to the inimitable Jeeves, it must have a knack for keeping things running smoothly.
NordVPN
One couldn't help but be wholeheartedly taken with NordVPN, our top pick, much like Aunt Agatha's penchant for eligible debutantes. Finding its roots in Panama, an idyllic spot where compulsory data retention laws are as scarce as Bertie's inclination towards matrimony, NordVPN spreads its network across a staggering 5600 servers, proficient in the arts of OpenVPN, WireGuard (NordLynx), and IKEv2 protocols.
When it comes to upholding privacy and security, NordVPN is the very epitome of decorum in the bustling world of commercial VPNs. Just as Jeeves is privy to all manner of Bertie's misadventures, yet remains a model of discretion, NordVPN operates under a strict policy of keeping mum about your online frolics. It employs encryption techniques worthy of a Blandings' mystery and proves as impervious to IP, DNS, or WebRTC leaks as Jeeves is to lapses in judgement.
Of particular importance for those of us gallivanting about with mobile devices is NordVPN's inclusion of a kill switch in all its applications. This trusty feature, like a dutiful valet, bars all traffic from leaving your device should the VPN connection drop, a common pitfall for those of us engrossed in the goings-on of our handheld contraptions.
In our speed trials, NordVPN emerged as sprightly as a young Galahad, ideally suited for high-definition revelries (4K/8K). A reliable companion for streaming, it possesses impressive credentials in the realm of entertainment support.
Finally, NordVPN is as versatile as a Drones Club member during a shove-ha'penny tournament. It caters to Windows, macOS, Linux, Android, iOS, and Amazon FireTV, while also extending a helping hand to NAS devices and routers.
ExpressVPN
Ensconced in the British Virgin Islands, which I must hasten to add, contrary to public misconception, does not fall under the scepter of the UK, ExpressVPN is an absolute corker. Those plagued by misgivings of the Five Eyes Nations can breathe easy, much like Bertie Wooster when Aunt Agatha departs for an extended European sojourn.
Proving itself as versatile as a Drones Club member at a cocktail mixing competition, ExpressVPN parades an impressive repertoire of secure VPN protocols – OpenVPN, Lightway, and IKEv2 – across its extensive empire of 3000+ servers. In an agreeable display of transparency, its custom VPN protocol, Lightway, is as open source as one of Bertie's ill-advised confessions and hence, open to scrutiny.
When it comes to upholding the standards of security, ExpressVPN displays a discipline rivaling that of a disciplined butler. It employs the AES-256 encryption, 4096-bit RSA keys, and SHA256 authentication, all the while keeping perfect forward secrecy (PFS) under its wing. Taking a leaf out of Jeeves' book, it leaves no trace of its tasks; all servers function from volatile memory (RAM) and are booted from read-only disks, ensuring that no trace of data can take up residence in the system’s hard drives. Adding a feather to its cap, it features a kill switch in all of its applications, so you won’t be left in the lurch, feeling as forlorn as Bertie without his morning tea. Rest assured, we detected no IP, DNS, or WebRTC leaks.
But don’t mistake all this diligence for the sluggishness of an overfed dachshund. ExpressVPN maintains the zest of a young Wooster, emerging as one of the nippiest VPNs we've put to the test. Its proficiency in streaming support could have the stiffest upper lip twitching in approval and, against all odds, it manages to cozy up with Hulu and HBO, usually rather reluctant to fraternize with VPNs.
Delivering native applications for Windows, macOS, Linux, iOS, Android, and a selection of routers, ExpressVPN is as accommodating as the ever-reliable Jeeves, always at hand with a resolution to your every digital predicament.
SurfsharkVPN
While not as seasoned as some of the more experienced gents in the VPN club, Surfshark has quickly shown itself to be a plucky go-getter, securing a spot in our highly coveted list of top-notch mobile VPNs. Much like one of Bingo Little's romantic forays, it may be fresh-faced, but it's certainly not to be underestimated.
Located in the Netherlands, which is refreshingly free of compulsory data retention laws but still part of the Nine Eyes, Surfshark reminds one of a gentleman's club adhering to a strict code of silence. Its stringent no-logging and privacy policies ensure it's as discreet as Jeeves at a dinner party – it simply wouldn't have anything to divulge, even if the law enforcement played the part of an inquisitive Aunt Dahlia.
Under the bonnet, Surfshark wields an impressive arsenal, featuring support for OpenVPN, WireGuard, and IPsec. It employs 256-bit AES encryption in a frisky pas de deux with a SHA512 authentication hash and a 2048-bit DHE-RSA key exchange that's as dedicated to perfect forward secrecy (PFS) as Jeeves is to impeccable service. Suffice to say, the chaps at Surfshark have ensured their service is as leak-free as a newly corked bottle of Uncle George's favourite vintage.
Surfshark’s apps, like a dutiful valet, come equipped with a kill switch, a feature as essential to the mobile user as a cocktail shaker at a Drones Club gathering.
Whether it's for your streaming needs, a little endeavour from behind the Great Firewall, or the simultaneous connections of an army of devices, Surfshark reveals itself to be a virtual Swiss Army knife. Providing native apps for Windows, macOS, Linux, iOS, Android, and Amazon FireTV, Surfshark seems ready to serve, a digital Jeeves at your beck and call.
Tackling the Mobile VPN: A Gentleman's Guide to Virtual Privacy
Ensuring privacy with a VPN on your mobile contraption, dear reader, isn't unlike taming the beast on a desktop machine. The procedure is as similar as two identical twins at the Drones Club, both insisting they are, in fact, the other. Here's how to go about it:
Firstly, do cast your vote and sign up with one of the aforementioned VPN providers. Like attending a country-house weekend, your presence must be confirmed. We heartily endorse NordVPN, much like one recommends a restorative Brandy Alexander after a particularly strenuous day of golf.
Next, direct your attention to downloading your chosen provider's mobile application. Much like summoning Jeeves with a ring of the bell, the process should be quick and without much ado.
Having accomplished the first two tasks, it's time to refer to the instructions provided by your VPN master. It should be a walk in the park, akin to Bertie's ambles round the park in Aunt Dahlia's stead. You'll likely need to pick a server and give the "Connect" button a nudge. Should any difficulties arise, rest assured your VPN provider shall rush to your aid, like a trusty valet saving a hapless Bertie from yet another tight spot.
And there you have it. Your VPN application, like Jeeves, is now ready and waiting in the background, equipped to ensure your virtual escapades remain as private as a gentleman's diary.
The Rigorous Trials of the VPN: A Gentleman's Guide to Testing
Beneath your gaze is the regimen employed to scrutinize these elusive VPNs. In the spirit of fairness and objectivity, one must be as consistent as a country house butler, and as keen as Bertie when confronted with a three-tiered spread of scones. Thus, our method is laid bare for all to inspect.
Speed: A key component to any VPN, much like an impeccable sense of style, is speed. A sluggish VPN is as much an inconvenience as an overly chatty aunt, and it may hinder your streaming or web perusal. The VPNs that receive our stamp of approval have galloped through our speed tests with the zeal of a racehorse at the Ascot.
Servers worldwide: Access to a wide variety of geographical territories is crucial. Much like Bertie's world-wide forays to escape Aunt Agatha's clutches, a global server range can help bypass bothersome geo-restrictions. Also, finding a server close to home to optimise speed is much easier with a global spread.
Multiple protocols: We recommend a provider offering a cocktail of secure VPN protocols, as different situations might call for different ones. Imagine having to pick just one cocktail at the Drones Club - an unthinkable proposition! Protocols like IKEv2, OpenVPN, and WireGuard are often found in our top picks.
Ease-of-use: A truly commendable VPN provider should be as approachable as a cordial chat with old Jeeves himself. We ensure that our selected providers offer mobile applications as easy to handle as a brolly in the English drizzle.
Streaming services: In today's world, accessing streaming platforms via a VPN is akin to tackling one of Aunt Dahlia's 'little tasks.' We put our VPNs through their paces, testing them on a veritable feast of popular platforms such as Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, HBO Max, Disney+, Hulu, and so forth.
Torrenting: Many of the VPN patrons are, as Bertie might put it, jolly keen on sharing files. However, not all VPN providers are as generous with their networks. Our methodology checks for torrenting allowances and dedicated P2P servers to see how well they manage this exchange of digital pleasantries.
Security and privacy: The crux of any VPN is akin to the unyielding trust in one's butler. We delve into each provider's privacy policy, logging standards, encryption protocols and their imperviousness to any leaks, be they IP address or DNS in nature. Just as we trust Jeeves with our darkest secrets, we ensure these VPNs hold your privacy in the highest regard.
submitted by harry-jg to topvpn [link] [comments]


2023.06.07 01:08 Shaengar An uncomplete review about The New Light mods for Icewind Dale EE by LavaDelVortel and AionZ

I just completed my first modded playthrough of Icewind Dale EE and I thought I give a review and my thoughts about the stuff that the New Light mods add to the game for those people who think about playing with these mods as well.
I have played through Icewind Dale about 4 or 5 times. Its a game that stuck with me from my teenage days. I hold it quite dearly and replay it about every 3 years. I love the atmosphere, the locations, the battles. And I also love the Baldur's Gate series with all its banters and great companions. So I hoped that with the NPCs from this mods I would get an interesting party together that would comment on the specific situations and revelations throughout the game, that the NPCs would have interesting backstories and strong personalities and I have to say: That is exactly what I got.
I was also looking forward to the quest mods. Especially the rediscovery of Kuldahar because I always felt that the vanilla game could have made Kuldahar much more interesting. It is one of the most cozy and beautiful places that I have ever experienced in a video game but it was also flawed in a way. There could have been more quests there, or more interesting NPCs. So I hoped that the quest mods would give me that and I installed them all.
Naturally I could only take 5 companions with me so I had to choose which one I would want. I settled for L'anna, Dusky, Minerva, Karihi and Nella (from Kulyoks NPC mod). Having one character from a different modder turned out not to be a problem, because there is a crossbanter mod available that worked flawlessly and it never felt as if Nella wasn't part of the team.
That means I cannot comment on T'viy, Urchin, Oak-Maw, Tipps, Orra, Dandjelion, Hommet or Ina, because I haven't played with them.
I will no go over the different companions that I played with one by one and give my thoughts and ratings.
L'anna: She is an elven paladin that has a story connection to the Severed Hand and the Mythal magic that I found very interesting. She started out slowly and a little bit on the uninteresting side and while it definitely got much better once I reached the Severed Hand, I could not shake the feeling that she was the most bland of the NPCs. I liked her and I learned a lot about elven culture and tales from her, which was very interesting, but she didn't have a personality that stood out from the others. Her voice acting also wasn't the greatest and I had to replace her portrait with another one more to my liking, but all in all she was a good companion to have. Strong as well with pretty good unique class skills. It felt like she had very little banter with the rest of the group though and thus felt a little bit isolated from them.
Rating: 5/10 Pretty good companion but the most uninteresting of the ones I took with me.
Karihi: She is a fire Genasi and a specialist fire mage so to speak. She gets unique fire spells at certain levels that were very strong and flavorful and she gets a bonus to fire damage. Also a staff that can do a range attack from the start which was extremely good for the early game. I have to say that she was pretty much a perfect companion in every regard. Portrait, voice acting, backstory or class skills. It left nothing to be desired and she just flawlessly fit into the setting. Of course having a dedicated fire mage is a great thing to have in the frozen north where many enemies are vulnerable to fire. And she became extremely strong very quickly. I found Items for her, that raised her bonus to fire damage even further up to i think almost 100% at later levels, making her spells like Fireball do ridiculous damage to large clusters of enemies. Also there was gear that raised her casting level and lowered the cast time like the Robe of Vecna does in BG2. That made her an absolute monster of a damage dealer and made some fights trivial. Is she OP with the right gear that you will find during the game? Yes, she is. Is it gamebreaking? No. Should you use Karihi in your party because her presentation, her writing and her gameplay is incredibly great. Absolutely.
10/10 Would recommend for everyone to try her out. I haven't romanced her so I don't know how it goes but as a friend and companion I loved her the most of my companions, second only to...
Minerva: Minerva is a Gnome Artificier. That means she is a fightethief with no ability to backstab, but instead with unique traps, the ability to craft very powerful potions and later a stationary autocannon and even a Modron. Minerva is probably the most likeable companion I have ever had in any party. She is cheerful, positive, funny but she never goes over the top and has serious moments to. Her personality is great and she is a joy to have around. Just as with Karihi, everything is perfect here. Voice actress does a phenomenal job, her portrait fits her perfectly and her skills are interesting and strong. Her backstory also feels realistic and fitting and I want to visit Lantan with her now. She uses throwing knifes and is very good at it. Its a bit tedious at first when you have to craft her special knifes that can do friendly fire if your micromanagement slips a litte but once she gets a returning throwing dagger she is just simply fun in combat. She also comments on getting a returnable throwing dagger and how convenient that is for her when you ask her how she is doing in a player initiated dialogue. How great is that?
10/10 Companion. I would have loved to romance her but I saw to late that the romance required 14 Intelligence to trigger. When I EE Keepered my Intelligence up during the Vale of Shadows its seems to have been to late and the romance didn't trigger properly. Real shame. You should definitely take her with you if you want a ranged damage dealer with fun skills that will be the positive heart of the party. Minerva is great.
Dusky: He is a Half-Orc Cleric/Thief. His portrait is abysmal. You need to swap it out to a better one at the very start of you playthrough or it will ruin that character for you. I gave him Dandjelions Portrait because I thought that it fit but you can use any Half-Orc portrait that you like. Everything else about him was pretty good. He has some intersting stories from his past and his personality is very likeable. If you play a male character he will try to initiate a romance at some point. If you are not into that stuff you can turn him down and he will be a good friend for the rest of the game. He will ask you to have drinks in an inn several times where he will then initiate a dialogue. I found that to be great idea and it really enhanced the atmosphere. Nothing like having an ale together in the Kuldahar Root Cellar after a return from a deadly dungeon and have a chat. As for effectiveness I really didn't have a good role for him because I already had Minerva to take care of traps and locks. His priest spell progression is slow because he is a multiclass and so he mostly stayed back with a sling in hand and supported with heals and defensive magic. His stats are great but with only 1 APR i wanted to keep him from the frontlines. Later he became a lifesaver when I had him scout ahead under the effects of Sanctuary and made him disable traps and trigger ambushes prematurely. He was a good secondary cleric and his pickpocket skills were needed to get the three rings from Orrick, Arundel and Oswald at the start. I liked his realistic, down to earth character and he had quite a lot of banter while never going on the boring side. His voice actor did a good job as well.
7/10
So that is it for the companions. I didn't include Nella, because she is from a different modder. I can quickly say that I liked her really much and I found her connection to Arundel too interesting to not take her.
Now onto the quest mods. I am a bit torn here because my Nr.1 criteria was that those quests would fit in with the rest of the worldbuilding and atmosphere. I hoped that those mods would enhance the experience of the game while not changing how the game feels too much. Some of them succeeded in this, some of them didn't.
Tale of our Lady Dreamless: This is a pretty short quest that actually fit in flawlessly with the rest of the game. I has a few small, but extremely beautiful maps, an encounter with one of the barbarians before we meet more of them in Heart of Winter and a quick but fitting resolution. I can say nothing bad about this mod and would absolutely recommend it.
8/10
Below and Below Inn: I was really looking forward to this mod I have to say. A new cozy Inn in the Icewind Dale that I could visit and spend some time in? Yes please, But unfortunately I was really not a fan of this when I played it. That is because it really doesn't fit with the rest of the setting. The Inn is not in Kuldahar but somewhere between Dorn's Deep and the Hand of the Seldarine on the Map. Umm what? To my knowledge that means it is in the middle of nowhere in one of the most deserted places in the Icewind Dale. What would an Inn do there? There should have been no customers at all, but instead it is an Inn that has stuff like a piano and luxurious furniture in it. There are Noblemen and Noblewomen, Merchants and other people there. It just didn't make any sense to me and pulled me off of my immersion. No one mentioned why there would be rich people like this in the middle of the wilderness of the North, nobody mentioned the blocked passes to the Ten Towns. Icewind Dale is such a great game because after you leave Easthaven you are cut off from Civilisation. The people of Kuldahar are on their own, living in a desolate and dangerous area and no help is coming to them apart from you adventurer party. Below and Below Inn destroyed that Image for me. It felt like it belonged in a different area of the Icewind Dale or even further south and felt really out of place. There wasn't even snow at the entrance now that I think of it but green Grass. I would not install it again. Minus points for having a cook that does not want to throw me out of his kitchen. This goes against every RPG rule in existance and really made me question my view of the world!
2/10
Terror of the Skineater: Another short quest that made good use of the haunted forest maps from Icewind Dale 2. You are approached by a mage that tells you of that a creature that slaughters people from his village roams around in a nearby forest and wants you to kill it. (Although he never mention what and where this village is, what kinda put me off) What I liked was that it was a pretty short and interesting quest that even had a connection to a Character that we meet in Icewind Dale 2 and gives a little more backstory to that Character. 7/10 Good mod. You get a very powerful spear from it that dominates the early game if you do this quest early.
Night of the Blinking Dead: If you want to fight through yet another of the BG2 Beholder lairs this mod is for you. I really didn't. The attempt of recreating the comedy with the speaking Spectator Beholder kinda worked, but it was not enough for me to recommend this mod. It didn't fit in in my opinion. At least its also pretty short.
3/10
Snowytoes Hamlet: This mods adds a Halfling Village to the map where you can get some gear and some quests. It really wasn't bad. My biggest criticism for it was that it made you backtrack to already cleared dungeons like Kresselacks Tomb or the Temple of the forgotten God. I didn't like this. Those are locations that should be visited once and not a second time. It felt a little bit devaluation going there again and bringing some halfling boys back home from there. Also the existance of another Village in a supposedly wild and uninhabited part of Faerun was not something that I particularly needed. Its an okay mod though.
5/10
The Rediscovery of Kuldahar: Finally the mod that I was looking forward to the most. As I said earlier I always felt that more could have been done with Kuldahar. I always bothered me that all the villagers there all have the same exact dialogue. That there are very few interesing NPCs. Kuldahar didn't change as you progressed though the different chapters of the game was also something that I would have liked to see changed. Why didn't Mother Egenia show up in the temple of Illmater after I rescued her from Dragon's eye? It would have been so nice to have her back, be able to talk to her there, maybe buy better equipment from her. Where are the other villagers that were held captive in Dragon's Eye? Only Sheemish appears in Kuldahar afterwards. Big missed opportunity not having some of the other people show up, making Kuldahar seem more inhabited again, maybe have them give some small rewards or even quests when you talk to them after their rescue. The Root Cellar is the coolest and most cozy Inn that I can think of but after the Lysan story there is nothing more to do there and the guest there all have the same dialogue. So I hoped that this mod would adress all that. And unfortunately it didn't. It added some caves to the original maps where you could get two smaller quests. The one where I had to hunt a Chimera was okay, the one where I had to prepare a get together for two women (one apparently a Noblewoman in Kuldahar?) was not and I had to look for that candle that I needed to complete this quest way too long. The mod also adds a completely new section of Kuldahar that is really well designed and had a lot of potential. But the people you meet there were a little bit disappointing to me. There is a Xvart merchant there that sells you flies and eyes and chicken feet and stuff like that. In my opinion, he absolutely didn't fit into the setting. The Mushroom Café was interesting but ultimately lacked any importance and there was not reason to go there more than once. More could have been done with it. The Throne of Bhaal prophecy Stone Face that gave forshadowing about the events of Icewind Dale 2 was good, but the other stuff not so much. You get some Quests that make you search for pages of a Spellbook for a Mage (Isn't Orrick supposed to be the only mage in Kuldahar), or get a Telescope for a Stargazer that you can either steal from Oswald or get a different one later, for which this guy will reward you with a Star Atlas that raises Saving Throws and Lore. But you have to wait a whole Month until he finishes it and by that time you have either rested 90 times i a row or pretty much completed the game already. Ultimately this area of Kuldahar, while beautiful to look at, didn't give me the feeling of it being a natural extension of the existing Kuldahar. While it wasn't bad it was just simply not what I expected so it left me disappointed. There is one thing about this mod that redeems it for me though. An that is the upper Kuldahar section. Remeber Lysan telling the barkeeper of the Root Cellar that she uses to go to upper Kuldahar from time to time? In the Vanilla game we never get to see upper Kuldahar but with this mod we can. And we can see why Lysan went there and what she did. Don't want to spoil it for anybody what you find there but this part of this mod was 100% perfect. This is what I wanted to see. An extension that build upon content from the original game and built onto it. For the upper Kuldahar addition alone I would recommend to install this mod. That was exactly what I hoped the Rediscovery of Kuldahar would do and it felt like straight out of the base game.
6/10 I would have been 3/10 without the upper Kuldahar section but this part really pulled it on to a higher rating alone. The rest was just not what I expected and some people might enjoy it more than me, because it really isn't bad.
Items and others: The last mod on my list and I cannot say too much about it. This mod adds a ton of items, some of them craftable. I do not know exactly which ones of the items I found came from this mod, which ones maybe came from the NPC mods and which ones were in the base game, so its hard for me to judge. The Item crafting was very fun and gave some appropriately powerful items. A shame that you have to play Heart of Winter and Trials of the Luremaster before you defeat Belhifet in order to get every item crafted though as it never made sense to me to play the games it that order. For me it was always defeat Belhifet, than export my characters to HoW and close out with TotLM. Overall I felt pretty much overequipped during my entire playthrough. Some items appeared way to often, like the Hands of Takkok (the gauntlets of Ogre strenght) which I found about 5 times. Or the cloak of displacement which appeard about as often. Not sure it is the fault of this mod though so its hard for me to judge. I mostly enjoyed the item variety that came with it. Its maybe a bit too much as I was closing in on having a million gold pieces at the end of the game.
So thats it. A lot to read through but hopefully you found my thoughts about these mods helpful.
I want to put out a big thank you to the creators because you really gave me a fresh playthrough, extremely well written companions that enhanced my gaming experience a lot and made me want to play with the other companions that I couldn't take along too.
Not everything was exactly to my liking, but you can't please anyone. And most of the stuff you created was extremely well done and thought out.
submitted by Shaengar to icewinddale [link] [comments]


2023.06.06 21:37 Jhonjournalist Arnold Schwarzenegger Opened Up About His Affair Now

Arnold Schwarzenegger Opened Up About His Affair Now


Arnold Schwarzenegger is recalling the time he told his family he had an unsanctioned romance.
The 75-year-old entertainer talks about his Hollywood profession, his time filling in as legislative head of California, as well as his outrages in the new Arnold Netflix narrative series.

Arnold Schwarzenegger’s Affair

In his new narrative ‘Arnold’, the entertainer focused on what went down when his then-spouse Maria Shriver looked into his undertaking and love kid.
Arnold and Maria got hitched in 1986 and we’re going to ordinary advising meetings after his term as the Legislative head of California.
There had been bits of gossip about Arnold’s illicit relationship with their servant Mildred Baena, and his then-spouse questioned that Joseph was his affection youngster.
 • Arnold uncovered what occurred on the day Maria chose to face him.
 • They had a break in their marriage because Arnold avoided his significant other and four children.
 • Arnold discusses how he made everybody in his family endure, including Mildred and Joseph.
Arnold concedes that his issue with Mildred was his greatest “disappointment,” however he figured out how to have a cozy relationship with Joseph as well as his four others.
“I have caused sufficient agony for my family in light of my f***-up,” he admitted.”
He conceded that this would torment him always as he admitted, “I must live with that until the end of my life.”
Arnold Schwarzenegger imparts four kids to ex-Maria Shriver. The pair got hitched in 1986 and parted in 2011.
Learn More: https://www.worldmagzine.com/entertainment/arnold-schwarzenegger-opened-up-about-his-affair-now/
submitted by Jhonjournalist to u/Jhonjournalist [link] [comments]


2023.06.06 21:26 UnlovedValentine666 I (23F) miss him (28M) so much my heart aches and I am so depressed 😔

I just got back from visiting his home in California, and I miss him already. During my trip, we exchanged "I love yous," and he said that he didn't want to lose me. He was so sweet, polite, and patient. When I had a bad stumach ache, he was very kind and gave me some medicine even though he had already settled into bed and got all cozy watching his favorite show. When I had a panic attack when we went to the beach due to the crowds, he held my hand and walked me away from the crowds and made sure I was okay. I love this man, and I dream of the day I get to see him again. I'll miss sleeping next to him and cuddling on his chest. I miss the smell of his long hair, the cool guitars, and the backstage passes he had hanging up on the walls of his apartment. I miss hearing about his job as a tv audio editor. I miss sipping cocktails beside him and the soft whispers in my ear during lovemaking. My trip in LA wasn't perfect by all means - the panic attacks, the stumach aches, and the crowds. But we both got through it all. I miss my angel. I hope I see him again someday.
submitted by UnlovedValentine666 to LongDistance [link] [comments]


2023.06.06 21:12 yokodoll Pret bun!

submitted by yokodoll to rometal [link] [comments]


2023.06.06 20:43 Harvey_Hawk [M4M] The Ogre and the Butterfly Prince Pt. 1 [Romance] [Fantasy] [Series]

AN: Happy Pride Month! This month I am focusing on LGBTQIA+ scripts, naturally. This is a new series! Grahven is my new Fella that spins in my head like a microwave meal, and I love him. I don’t know what to call the prince yet, so if you have a suggestion feel free to leave it in the comments. This script is a bit heavier on direction and action than my others, which I feel is necessary, but let me know if it’s too much. Also, my next script probably won’t be the sequel to this one because I want to work on a nonbinary script next ^-^ I will update this soon, though! Also, I suggest opening the google doc for this one due to formatting weirdness :p
Google Doc
Usage:
- Okay for monetization
- Please credit me as Harvey Hawk :)
- Tweaks, improv, and pronoun changes are okay! Just please do not rewrite the script completely.
Synopsis: In a modern fantasy setting, the listener has trouble sleeping due to insomnia. Their roommate, a tsundere half-dragon just back from a grueling double shift, helps them finally fall asleep.
Key:
[SFX and Action]
(.) Short Pause
(...) Longer pause
(Voice instruction)
Word Count: 1274
Synopsis: The speaker is Grahven the Ogre. Grahven runs the Zinnia Inn, an inn catering mainly to migrating Butterfly Folk. When he receives word that the Monarch's son is due to visit to meet with suitors, he is nervous but determined to give the prince a luxurious stay.

GRAHVEN:
'Morning, ladies. How was your night? Room to your liking an' all that?
(.) Good to hear. Will you be taking your tea in the garden?
(.) Of course. And what are we in the mood for?
(.) Purple coneflower and lemongrass, and a poppyseed loaf as well. Honey with that? Yes ma'ams, I'll have that out in a jiff.
(.)
Hm? Oh, so you’ve heard. That’s right. The Monarchs of the Butterfly Folk are sending their second son on his migration journey. He’ll be stopping here to meet some suitors and take a rest.
(.)
Is that so? I heard the migration journey is a large step in a young adult’s life; it must be an especially celebrated event for a prince.
(.)
Parties for weeks! What a thing to imagine! I hope the Zinnia is up to his expectations…
(.)
Why thank you, ladies. The brothers and I do our best to bring our guests the best experience!
(.) Well met, Sir Kingpage. What can I do for you?
(.) Oh, you're here to see the prince? Well, his royal highness isn't here yet, but I'd be happy to bring you some refreshments while you wait. I just got a shipment of citrus from the Sungold Groves.
(.) Yessir! This way to the garden, then. [Trumpet fanfare] That's him! Whoa, look at those guards! And that carriage!
(.) Ah, if you'll excuse me, sir. Oi, Dawl! C'mere and show this gentleman to his seat, yeah? [Footsteps] Your royal highness! Welcome to the Zinn Innia - er, the Zinnia Inn. It sure is an honor to have you. May I help you out of your carr- [Guards rush to intercept] Ah! Those spears sure look sharp. I'll just, uh, back up a smidge.
(.) Right, right. Sorry 'bout that.
(.) Your royal highness, this humble orc begs your forgiveness. Allow me to bow in your presence. Urgh...
(.) (Grunts in pain) I'm alright, your highness. Just this ol' knee of mine actin' up. [Approaching footsteps] Huh? Please, no need to trouble yourself your... (In awe, softly) Highness... Gods, the way the sun hits you from this angle... [The prince helps Grahven up, maybe a grunt of effort from Grahven] T-thank you, your highness. Both for helping me up and, uh, calling of those guards.
(.) (Clears throat) Now then! May I offer the grand tour, or would you like to start with refreshments? Of course, your highness. You must be exhausted from your long journey. Allow me to escort you to the garden gazebo. Uh... will your guards be coming along?
(.) (Relieved) Right then. (To the guards) Don't worry, you lot. The prince will be safe with me. Dawl will tend to you until the prince is ready to meet his suitors.
(.) Dalin, my good dwarf, bring a platter out for the prince, yeah? And make sure you brew the tea before you chill it this time.
(.) Right this way, your highness.
[Footsteps]
(.) Dalin? Yeah, he's a good friend. He and his brother, Dawl, helped build this place. They also made the gazebo. I tell you; those dwarves know a thing or two about adding a homey touch. They even put in a bench swing and hanging planters.
[Footsteps stop] We met in their village. I was there to buy materials and Dawl and Dalin were the only ones who would sell to me. The rest of the village either ran and hid or tried to attack me since… you know. Ogres aren’t exactly welcome in most places, on account of the tyrant and all that.
He may be gone now, but people haven’t forgotten. Thankfully, I’ve made a good reputation for myself here with the Inn. Of course, that’s thanks to the brothers and my patrons. Without them, I’d… well, I’d really have nothing.
(.)
Yeah, I’m lucky to have ‘em.
[Footsteps]
Ah, here comes Dalin. Huh, he’s got one of your guards with him. Everything alright, gentleman?
(.)
Wait, really? Someone really tests your food for you? I thought that was a myth!
(.)
Huh. Well, I hope he enjoyed it. Hey, food-tester! We’ve got plenty, and none of it’s poison, so eat all you like!
[Dalin sets down the platter]
Thank you, Dalin. This looks delicious.
(.)
I hope it’s to your liking, your highness. Let’s see, we’ve got fresh Milkweed salad, wild berry tarts, and my own specialty summer blend of tea. Everything is picked fresh from the garden, save for the Honeybells. Those don’t grow so well here, so I buy those from the Sungold Grove.
(.)
Honeybells are your favorite? I knew I made a good call on those! Well, dig in, your highness!
(.)
Oh, I’ve been running this place for… hm, five odd years. It started out as just a garden stall. I’d sell fruit and flowers – mostly to the Butterfly Folk during migration. It was a safe place for them to camp, ‘specially with my protection. It was slow going at first, but once Dawl and Dalin came along people were keener to trust me. The garden got so popular with migrating Butterfly Folk we decided we ought to give them a proper place to stay, and the rest is history.
(.)
What did I do before this? Before this, I… Forgive me, your highness. I’d rather not talk about that, if that’s alright. ‘S a bit personal, is all.
(.)
No, no! No need to apologize. It’s alright. Let’s change the subject. Are you enjoying your journey so far? The Painted Ladies say the Monarchs go all out for their migration. I’m not even sure how it’s supposed to work, in all honesty.
(.)
Oh, really? So, it’s not like the insect butterflies at all then? It’s more of a self-discovery thing. Oh, and to find a mate of course. Can you do both on one journey?
(.)
Seems like a tall order to me. Then again, you do have your fair share of suitors to choose from. The dining room is just bustlin’ with ‘em!
(.)
Are you alright, your highness? You look nervous.
(.)
Whenever you want to meet them. You are the prince, after all. I’m sure they wouldn’t mind waiting if you want to rest up a while. I can have Dawl show you to the royal suite–
(.)
You want me to show you?
(.)
No, it’s no trouble, your highness. I’d be happy to. May I offer you my arm?
(.)
Heh, your touch is so delicate. Guess I should expect that from royalty. Right this way, then.
[Footsteps]
Don’t worry, your highness. You’ll have plenty of time to rest and freshen up as ya like.
(A bit hesitant) Draw you a bath? Of course. Whatever your highness needs, I’m happy to deliver.
(.)
(Flustered) C-comb your hair? I could – (gulp) – yeah, I could do that. But are you sure you want me to do it? You wouldn’t rather one of your royal assistants or –
(.)
Oh, okay. Then, uh, it would be my honor, your highness. Ah, here’s your room. I hope it’s to your liking, your highness.
[Door opens]
I’m glad you enjoy it. It’s the room with the most windows, so there’s always plenty of light.
(.)
Oh, you want me to come in now?
(.)
Of course! I’ll just, uh, get that bath started. Please make yourself at home, your highness. I’ll only be a moment.
[Door shuts]
(Softly) Gods. Grahven, you big oaf, you’ve done it now. Went and cozied up to a prince and now look at ya. Blushin’ in the mirror like a schoolgirl. Get your head out of the clouds and focus!
[Knocking]
(.)
Nothing, your highness! Just getting your bath started!
[Turns on water]
(Sighs) Just give it up. It’s not like a prince would ever love an ogre, anyway.
TO BE CONTINUED
submitted by Harvey_Hawk to ASMRScriptHaven [link] [comments]


2023.06.06 14:08 Significant_Shop_364 Top Guide To Select Party Venues In Hong Kong

Top Guide To Select Party Venues In Hong Kong
Make party arranging simple with our manual for the best settings and occasion spaces in Hong Kong.
Arranging a major occasion? To make it somewhat more straightforward to find the right space for you, we've assembled a definitive rundown of the party venue. Whether you're commending an extraordinary event, a major birthday, an occasional occasion or even a work, we take care of you. Searching for someplace comfortable and private? Or on the other hand what about a party adrift, or on the top deck of a cable car? Anything you're searching for, we're certain to have every one of the containers ticked.

Metropolitan Studio

In the event that you're searching for a space that can take special care of any sort of occasion, Metro Studio may only be an ideal one for you. Found only two minutes from the Focal MTR station, the scene is appropriate to private occasions and gatherings, but on the other hand, is ideal for more conventional business dos. Whether you're facilitating a work occasion, meeting, class, or studio, Metro can situate up to 60 individuals (or 100 standing!), and is accessible to lease for only $2,000 to $2,500 each hour. You can likewise utilize a 100-inch projector, Apple television, remote receivers, and theater-style seating. Looking for corporate event venues find the best ones here.

R ONE Space

With areas in both Boulevard Sound and Kwun Tong, any place you're hoping to have your next event, R ONE will take care of you. Exceptional and geared up for whatever might happen, the space can be utilized for a different cluster of occasions, going from workshops, meetings and gatherings, shows, merry gatherings, and even yoga classes - the potential outcomes are huge! Removing the issue from arranging, the group at R ONE can likewise assist you with sorting out catering, embellishments, and decorative designs and that's just the beginning, making your occasion a breeze.

The Space

Found in Wong Chuk Hang, The Space is a confidential occasion space by Pirata Gathering. Crossing 4,000 square feet, the space can serenely fit up to 80 individuals and is ideally suited for corporate occasions, cozy individual festivals, and energetic gatherings. Different menus are likewise accessible, including all that from breakfast dishes to informal breakfast top choices, sharing-style snacks, debauched meals, and even outdoor grills. With dishes on offer from city top picks, for example, Pici and TokyoLima, quality is ensured. Email [email protected] to book.
The Space, 1/F, The Production line, No. 1 Yi
Assuming you're needing to couple your occasion with sea sees, look no further than The Rebuff Sound. With various, cafés, bars, and occasion spaces, there are a lot of decisions to suit your requirements, whether it's a birthday celebration, a confidential occasion, or even your important day! Track down more data here.
https://preview.redd.it/06jinx342e4b1.jpg?width=1024&format=pjpg&auto=webp&s=65aa478fb34db9758abeb972f2240abec353f886

ABOVE by Komune

Set in the Ovolo Southside Inn in Wong Chuk Hang, ABOVE by Komune is a cool housetop bar highlighting all-encompassing perspectives and creative mixed drinks. Some degree indoor, to some extent outside scene is perfect for private occasions, fitting up to 70 visitors. Taking special care of everything from huge birthday slams to corporate classes, drink bundles, and canape choices can likewise be dealt with by the scene to remove the problem from arranging!

Chalk Party

Situated in the core of LKF, Chalk Party is a confidential occasion just scene, great in the event that you're searching for something somewhat unique (and beautiful!). Wear all white and attract all over yourselves and the walls the blacklight party room, prior to moving outside and appreciating shisha, brew pong, and BYOB on the selective roof party region. The most extreme number of individuals the scene can hold is 60, with a three-to-four-hour schedule opening accessible for every occasion.

Three Visually impaired Mice

On the off chance that you're searching for good food, a lot of beverages, and a casual space for a pleasant occasion, Wan Chai's Three Visually Impaired Mice is for you. The supportive and cordial group will exceed everyone's expectations to oblige your solicitations, and alongside a scope of free-stream food and beverages bundles accessible, the confidential higher-up room (fits 16 to 29 visitors) or even the entire eatery (fits 40 to 50 visitors) can be reserved for your occasion. More data can be seen as here.

The Blending Bowl

The Blending Bowl is a baking studio in Sheung Wan with classes covering everything from cupcakes, bread, and bagels, to Hong Kong egg tarts, macarons, and pizza and that's only the tip of the iceberg. Decide to either join a class for a pleasant evening out on the town or book out the entire scene for your own confidential occasion. You can likewise tweak a class as indicated by your inclination, and all classes incorporate the fixings, gear, and recipes you really want, alongside the opportunity to plunk down with your prepared post-class, or bring them back home to appreciate later! Figure out more data here.

Crossfire Field

Get ready to get dynamic and somewhat serious with Crossfire Field for your next slam. With bubble soccer, bows and arrows tag, dodgeball, and laser label on offer, consolidate a scope of games and fight to dominate the competition at this invigorating occasion space! The space can hold a limit of 100 individuals, and costs range from $250 to $500 per individual.
submitted by Significant_Shop_364 to u/Significant_Shop_364 [link] [comments]


2023.06.06 13:15 fortdavisinn Budget-Friendly Travel: How Fort Davis Inn Offers Affordable Comfort

Many budget travelers place a high focus on finding economical lodging without compromising comfort when booking a trip. The Fort Davis Inn & RV Park stands out as a top choice for anyone looking for a luxurious vacation in the charming Texas town of Fort Davis without breaking the bank. It is one of the best and cheap hotels in Fort Davis, offering a cost-effective stay without sacrificing quality with its selection of top-notch amenities.
Economical Rates:
Located in Fort Davis, Texas, the Fort Davis Inn & R.V. Park is close to a number of neighborhood attractions. The picturesque Davis Mountains State Park, the McDonald Observatory, and the legendary Fort Davis National Historic Site are all conveniently accessible. Guests can easily enjoy the region’s natural beauty and rich history thanks to its excellent location without having to spend a lot of time or money on transportation.
Accommodations
Affordable comfort is a primary emphasis at Fort Davis Inn & R.V. Park, when it comes to accommodations. Take your pick from a wide array of rooms. When you book hotel accommodations in Fort Davis, a pleasant stay is guaranteed without sacrificing comfort. Each room’s contemporary conveniences, which include cozy mattresses, private bathrooms, flat-screen TVs, and free Wi-Fi.
Amenities on-Site:
Fort Davis Inn & R. V. Park goes above and beyond to make sure visitors have a comfortable and pleasurable stay. It is one of the best places to stay in Fort Davis that offers an array of on-site amenities like a swimming pool, a BBQ pit, and tables for picnics. These facilities are ideal for unwinding following a day of seeing the nearby points of interest or just taking it easy in the Texas heat. The hotel also provides free parking and laundry facilities, which adds to the convenience and cost-effectiveness of your stay.
Warm Service:
Our hospitable staff first-service makes us among the best hotels in Fort Davis Texas. Our courteous staff is committed to giving each client special attention to make their stay memorable. The team is always there to help you, whether it be with local suggestions or answering any issues or fulfilling any demands. Your stay at Fort Davis Inn & R.V. Park will be both comfortable and reasonably priced thanks to their genuine welcome.
Pet-friendly lodging:
Are you on a trip with your pet? We make all the arrangements to ensure your pet enjoys a comfortable stay with you. Fort Davis Inn & R.V. Park is a perfect option for pet owners finding cheap hotels in Fort Davis, since it eliminates the need for pricey pet boarding services and guarantees that your complete family can have a nice vacation together on a budget.
Free breakfast:
To ensure that you start the day off well, the Fort Davis Inn provides its guests with a complimentary breakfast. Among the freshly made breakfast options available to guests are cereals, pastries, fruit, and hot drinks. This meal at the beginning of the day enables you to replenish your energy before tickking of activities from your bucket-list of the day.
Conclusion
For visitors on a tight budget, the Fort Davis Inn & RV Park provides the perfect balance of cost and comfort. Our hotel offers a cost-effective experience without sacrificing quality with affordable prices, a convenient location close to neighborhood activities, on-site amenities, amiable staff, complementary breakfast, pet-friendly spaces, making it one of the best hotels in Fort Davis Texas. It is an ideal option for a special and reasonable stay, whether you’re exploring the magnificent Davis Mountains, stargazing at the McDonald Observatory, or getting lost in the area’s rich history.
submitted by fortdavisinn to u/fortdavisinn [link] [comments]


2023.06.06 13:10 spazzaneve Opinion on Spadolini Residence?

🇬🇧 I'm an incoming MSc student in Bocconi, and for the next academic year I will have my accomodation at the Spadolini Residence.
Does anyone of you have an opinion on this residence? How is it in terms of coziness/accomodation? What is its reputation? Are students friendly there?
I know it's like 15 min on foot from campus, but besides that and the photos I've seen on the website, idk anything.
Thank you in advance!
🇮🇹 Ciao ragazzi, sono uno studente della magistrale in Bocconi, e per il prossimo anno accademico risiederò in Residenza Spadolini.
Qualcuno di voi ha un'opinione su come sia, com'è in termini di comodità, e di studenti che la frequentano?
Ho visto le foto della residenza e so che dista più o meno 15 min a piedi dall'Università, ma non so niente aldifuori di questo.
Grazie in anticipo!
submitted by spazzaneve to bocconi [link] [comments]


2023.06.06 12:32 boutell New US CCS chargers report for May 2023

Here are all of the new US CCS (Level 3 fast-charging) stations that rolled out in May 2023, according to the Department of Energy. These chargers are suitable for most new EVs on the market, except for:
 1. Tesla drivers who haven't bought the official CCS adapter yet. Certain older Teslas need additional work done to accept the adapter.
 2. Leaf owners like me, and some owners of older cars that also use CHAdeMO. If you drive a Leaf, or an older CHAdeMO car, see my matching post in leaf.
Some of these chargepoints will be "refreshes," e.g. the provider replaced them with faster chargers etc. Some may be incorrect. This report is only as good as the Alternative Fuels Data Center data.
There were 222 CCS charge points added or refreshed in May 2023, which is up from 171 in April. For comparison, there were only 74 new CCS charge points in May 2022. Things are speeding up.
"What about CCS charging at Tesla superchargers?" Tesla is in the process of rolling out their "magic dock" for non-Tesla cars, but so far in very few locations. If they start doing this at scale and reporting it to the Alternative Fuels Data Center then it will be reflected here.
"What about Ford vehicles with NACS (Tesla) plugs?" They are not on sale yet. Current-generation Ford vehicles have CCS plugs. The next generation will have NACS (Tesla) plugs, but will also support CCS via an adapter.
If you'd like to know about new chargers along your routes right away, or just prefer not to check this list monthly when new openings are rare in your area, I've set up a free service that provides email notifications as soon as they open. You can sign up at evpov.com. Or not! I don't really have a business plan here, I built it to help EV owners like myself.
To streamline this post, multi-chargepoint locations are listed with the number of chargepoints first, so that's why the post is shorter than in previous months.
➡ AR (1) Franklin's Charging Little Rock 724 Woodrow St Little Rock, AR 72205 ➡ AZ (6) 942 E Parma Street (US-CMK-NVL-2A) 942 E Parma Street Gila Bend, AZ 85337 (1) Kroger Frys 62 (Mesa, AZ) 554 W Baseline Rd Mesa, AZ 85210 ➡ CA (1) Fairfield Inn & Suites 8700 Spectrum Pkwy Bakersfield, CA 93308 (1) MOSSY CDJR DC 1 1875 Auto Park Ave Chula Vista, CA 91911 (3) DC CORRIDOR CHEVRON C DC 2 25032 W Dorris Ave Coalinga, CA 93210 (1) South Coast Collection (SoCo) 3303 Hyland Ave Costa Mesa, CA 92626 (1) SCPPA SCPPA CPE200T 1160 Nicole Ct Glendora, CA 91740 (1) Chase Bank - 925 N Hacienda Blvd 925 N Hacienda Blvd La Puente, CA 91744 (1) WOODLANDHILLS ABB 24KW 01 22006 Erwin Street Los Angeles, CA 91367 (1) 7071 - Merced, CA (2020 Childs Ave) 2020 Childs Ave Merced, CA 95341 (1) Mojave Air & Spaceport (Building 1) 16922 Airport Blvd Mojave, CA 93501 (1) BMW MONROVIA OFF NETWORK 01 1425 Mountain Ave Monrovia, CA 91016 (1) Albertsons 1345 (Morro Bay, CA) 730 Quintana Road Morro City, CA 93442 (1) 3333 Fruitvale Ave 3333 Fruitvale Ave Oakland, CA 94602 (1) 7126 - Oakley, CA (5540 Bridgehead Road) 5540 Bridgehead Road Oakley, CA 94561 (1) CircleK - Palm Desert, CA 78005 Country Club Dr Palm Desert, CA 92211 (1) Hilton Garden Inn 20 Advantage Ct Sacramento, CA 95834 (1) BoA Hillcrest CA0-120 (San Diego, CA) 737 UNIVERSITY AVE San Diego, CA 92103 (1) WinCo Foods - Vacaville #60 855 Davis St Vacaville, CA 95687 ➡ CO (1) CITY OF ASPEN RIO GRANDE L3 427 Rio Grande Pl Aspen, CO 81611 (4) CSG EV BOULDER PL4 1500 Pearl St Boulder, CO 80302 (5) 1 Flatiron Crossing (US-ME8-73R-2B) 1 Flatiron Crossing Broomfield, CO 80021 (1) CircleK - Colorado City, CA 8950 S Interstate 25 Colorado City, CO 81004 (2) GPM INVESTMENTS 4590 DC1 8105 N Academy Blvd Colorado Springs, CO 80920 (2) KUM & GO CRAIG PL2 700 East Victory Way Craig, CO 81625 (1) DINO WELCOME DINOSAUR PL1 101 Stegosaurus Freeway Dinosaur, CO 81610 (2) PIKES PK CHARGE BA.CA.MI LLC #2 11027 US-24 Divide, CO 80814 (4) ANNEX SITE GEORGETOWN PL4 1120 Argentine Street Georgetown, CO 80444 (4) KUM & GO RIFLE PL4 705 Taugenbaugh Boulevard Rifle, CO 81650 (2) KUM & GO SB SPRINGS PL2 80 Anglers Drive Steamboat Springs, CO 80487 ➡ CT (1) BOA East Hartford CT2-120 (Hartford, CT) 805 E Main Street East Hartford, CT 06108 (1) HARTFORD BMW ABB OUTSIDE 1 Weston Park Rd Hartford, CT 06120 ➡ DE (1) First State Chevrolet 22694 DUPONT BLVD GEORGETOWN, DE 19947 ➡ FL (1) JNKNS JACKSONVI DC FAST 2 11107 Atlantic Blvd Jacksonville, FL 32225 (1) Simon Tampa Premium Outlets (Lutz, FL) 2300 Grand Cypress Dr Lutz, FL 33559 (1) Starbucks 9200 FL-228 Macclenny, FL 32063 (1) Ocean Cadillac 17800 Ipco Road Miami, FL 33162 (1) Sun Plaza 6339 W Colonial Dr Orlando, FL 32818 (1) Simon Orlando Vineland (Orlando, FL) 8200 Vineland Ave Orlando, FL 32821 (1) Simon Tyrone Square (St Petersburg, FL) 6901 22nd Ave N Peterburg, FL 33710 (1) BHY CHARGER 1 9915 E Adamo Dr Tampa, FL 33619 (1) Chase Bank - 5601 Red Bug Lake Rd 5601 Red Bug Lake Rd Winter Springs, FL 32708 ➡ GA (1) GEORGIA POWER EPICENTER DC1 135 riverside parkway SW Austell, GA 30168 (1) JACKSON EMC GAINESVILLE 1000 Dawsonville Highway Gainesville, GA 30501 ➡ IL (1) Castle Chevrolet North 175 N Arlington Heights Rd Elk Grove Village, IL 60007 (1) Sunrise Chevrolet 414 E N Ave Glendale Heights, IL 60139 ➡ IN (1) AVON HYUNDAI SALES 8775 E 36 Avon, IN 46123 (1) SHRM CHRG MERCEDESBENZFW 7227 W Jefferson Blvd Fort Wayne, IN 46804 (1) HOC CHARGERS CHARGER #1 4200 E 96th St Indianapolis, IN 46240 (1) Sullivan Cadillac 4040 SW College Rd Ocala, IN 34474 ➡ KS (1) HATCHETT FRONT_WEST 11200 E Central Ave Wichita, KS 67206 (1) HATCHETT BACK EAST 11330 E Central Ave Wichita, KS 67206 ➡ KY (1) JEFF WYLER FH EXPRESS 250 949 Burlington Pike Florence, KY 41042 ➡ LA (1) All Star Automotive 12730 Airline Highway Baton Rouge, LA 70817 (1) Target T1469 (Monroe, LA) 4103 Pecanland Mall Dr Monroe, LA 71203 ➡ MA (6) MASSPORT TNC 4 226 Porter St Boston, MA 02128 (2) MASSPORT TAXI 4 56 Harborside Dr Boston, MA 02128 (1) Littleton Electric Light & Water Department 39 Ayer Road Littleton, MA 01460 ➡ MD (2) POTOMAC EDISON ROCKY GAP DC1 16701 Lakeview Rd NE Flintstone, MD 21530 ➡ ME (1) DARLINGS HYUNDA SALES CHARGER 2 439 Western Ave Augusta, ME 04330 (2) IRVINGOIL ME-FFLD-L3-0001 206 Center Rd Fairfield, ME 04937 (1) MOBIL ONTHEWAY STATION 1 1930 Lisbon Street Lewiston, ME 04240 (1) MOBIL ONTHEWAY STATION 2 1938 Lisbon St Lewiston, ME 04240 ➡ MI (1) Belle Isle DC Fast Charge 176 Lakeside Dr Detroit, MI 48207 (1) Meijer 254 (Hudsonville, MI) 4075 32nd Ave Hudsonville, MI 49426 (1) Evergetic Charging Spa 330 South Martin Luther King Junior Boulevard Lansing, MI 48915 (1) Genesis Cadillac 19900 E Nine Mile Road St Clair Shores, MI 48080 (1) MBSTL ENTRANCE ABB 1048 Hampton Avenue St. Louis, MI 63139 (1) Range USA Ypsilanti 660 James L Hart Pkwy Ypsilanti, MI 48197 ➡ MN (1) WINNER GAS BROOKDALE DR 1500 Brookdale Dr Minneapolis, MN 55444 ➡ MO (1) GM - Allen Christian Buick GMC Inc 724 W Business US Highway 60, Dexter, MO 63841 (1) Store 290 Joplin - 2101 S. Prigmore &I44 2101 S Prigmore Joplin, MO 64804 ➡ MS (1) 1685 High St 1685 High St Jackson, MS 39202 ➡ NC (1) CAPE HATTERAS AVON PIER DCFC2 41001 North Carolina Hwy 12 Avon, NC 27915 (1) Westcott Buick GMC 2410 S CHURCH ST BURLINGTON, NC 27215 (1) 9960 Poplar Tent Rd 9960 Poplar Tent Rd Concord, NC 28027 (1) AEMC- AEMC HQ FAST 125 Cooperative Way Hertford, NC 27944 (1) Capital Hyundai of Jacksonville 2325 N Marine Blvd Jacksonville, NC 28546 (1) Chestnut Arbor 2925 Weddington Matthews Rd Matthews, NC 28105 ➡ NE (1) ERNST CHARGER 1 EAC CHARGER 615 23rd St E Columbus, NE 68601 ➡ NH (1) Berlin City Chevrolet 545 MAIN STREET GORHAM, NH 03581 (2) Tanger Tilton Under Armour 06-07 120 Laconia Road Tilton, NH 03256 ➡ NJ (1) ShopRite Carteret - Wakefern #511 801 Roosevelt Ave Carteret, NJ 07008 (1) Lester Glenn Freehold 3712 Rte 9 Freehold, NJ 07728 (2) FREEHOLDHYUNDAI VERIZON 1 4075 9 Freehold Township, NJ 07728 (2) CLASS 3 CHARGER HYUNDAI-2 250 Rte 4 Paramus, NJ 07652 (1) CIRCLEAUTOGROUP CH- CPE250 1 641 Shrewsbury Ave Shrewsbury, NJ 07702 (1) ROUTE 1 HYUNDAI CPE-250-02 3905 US 1 South Brunswick Township, NJ 08852 (1) ROUTE 1 HYUNDAI RT1-01 3913 US-1 South Brunswick Township, NJ 08852 (1) Lester Glenn Buick-GMC 230 RTE 37 E TOMS RIVER, NJ 08753 (1) Lester Glenn Chevrolet 398 Rt 37 Toms River, NJ 08753 ➡ NY (1) AAA WESTCENTRAL DC FAST CHARGER 100 International Dr Amherst, NY 14221 (2) KEELER STATION 6 1111 Troy Schenectady Rd Latham, NY 12110 (1) LEXUSMIDDLETOWN STATION 1 3496 US-6 Middletown, NY 10940 (1) Lerner NYC Station Plaza (Port Jefferson Station, NY) 5145 Nesconset Highway Port Jefferson Station, NY 11776 (3) BOB JOHNSON BOB JOHNSON KIA 3817 W Henrietta Rd Rochester, NY 14623 (1) Burr Truck Level 3 DC Fast Charge 2901 Vestal Rd Vestal, NY 13850 ➡ OH (1) Serra Chevrolet 3281 S Arlington Rd Akron, OH 44312 (1) Tim Lally Chevrolet 24999 Miles Rd Bedford Heights, OH 44128 (2) CRESTMONT DRIVECRESTMONT2 2961 Center Rd Brunswick, OH 44212 (1) Lambert Buick GMC 2409 FRONT ST CUYAHOGA FALLS, OH 44221 (1) Hampton Inn - Canton 5256 Broadmoor Cir NW Canton, OH 44709 (1) JEFF WYLER EXPRESS 250 Loop @ Far Hills Centerville, OH 45459 (1) DONWOODAUTO DW CHEVY 2 12916 OH-664 Logan, OH 43138 (2) WAG ABB STATION 1 8457 N Springboro Pike Miamisburg, OH 45342 (1) JEFF WYLER CORP 4- DC FAST 401 Milford Pkwy Milford, OH 45150 (1) Friendship Kitchen 70 3800 E. State Rd. Port Clinton, OH 43452 (1) Friendship Kitchen 83 4024 Hayes Ave. Sandusky, OH 44870 (1) Serpentini Chevrolet of Strongsville 15303 Royalton Rd Strongsville, OH 44136 (1) Don's Automotive Group 720 N SHOOP AVE WAUSEON, OH 43567 (1) Bush Auto Place 1850 Rombach Avenue Wilmington, OH 45177 ➡ OK (1) EDMOND HYUNDAI EDMOND 4 14137 N Broadway Ext Edmond, OK 73013 ➡ OR (6) 12000 SE 82nd Ave (US-H8H-UM5-2A) 12000 SE 82nd Ave Happy Valley, OR 97086 (1) PGE IBEW 48 15937 NE Airport Way Portland, OR 97230 ➡ PA (1) DOYLESTOWN 024B1000008033 4465 W Swamp Rd Doylestown, PA 18902 (2) LIBERTY CHARWASH PL 2 2595 Maryland Road Willow Grove, PA 19090 (1) Bergeys Inc 518 RTE 309 colmar, PA 18915 ➡ PR (2) BMW AUTOGERMANA CPE 250 PKNG 2 106 Calle Acuarela Guaynabo, PR 00969 (2) BMW AUTOGERMANA FTZ120KW-2 1086 Ave. Muñoz Rivera San Juan, PR 00919 ➡ RI (1) Paul Masse Chevrolet 1111 Taunton Ave East Providence, RI 02914 ➡ SC (1) Travelers Rest Municipal Complex 125 Trailblazer Dr Travelers Rest, SC 29690 ➡ TN (4) I24 EXIT11 STATION 1 (LL) 701 Sango Road Clarksville, TN 37043 (2) DISTRICT 2 STATION 1 (L) 28 S Park Ave Hohenwald, TN 38462 (2) LAWRENCEBURG STATION 2 (R) 2347 Hwy 43 N Leoma, TN 38468 (1) MB OF MEMPHIS STATION 1 5401 Poplar Ave Memphis, TN 38119 ➡ TX (1) Friendly Chevrolet 2754 North Stemmons Way Dallas, TX 75207 (1) Plaza de Oro 4450 W Jefferson Blvd Dallas, TX 75211 (1) Shell 3302 S Eastman Rd Longview, TX 75602 (1) 3220 Gulf Fwy 3220 Gulf Fwy Texas City, TX 77591 ➡ UT (2) VOLVO CAR USA SANDY DC 2 56 W 9000 S Sandy, UT 84070 ➡ VA (1) BLACKWELL D1 4874 Riverside Dr Danville, VA 24541 (1) Fleet Management Site (For Testing Purpose Only) 512 Herndon Pkwy Herndon, VA 20170 (6) 2577 Jeb Stuart Highway (US-TDM-SCC-1C) 2577 Jeb Stuart Highway Meadows of Dan, VA 24120 (5) 2203 Franklin Road Southwest (US-TUJ-L2K-2C) 2203 Franklin Road Southwest Roanoke, VA 24014 (6) 437 Tiffany Drive (US-CHT-WF7-2C) 437 Tiffany Drive Waynesboro, VA 22980 (2) KOONS HYUNDAI STATION 1 1880 Opitz Blvd Woodbridge, VA 22191 ➡ VT (1) Cody Chevrolet 364 RIVER ST MONTPELIER, VT 05602 ➡ WA (1) 7112 - Bellevue WA (12903 NE 20th Street) 12903 NE 20th Bellevue, WA 98005 (1) 7060 - Burlington, WA (1790 South Burlington Blvd) 1790 South Burlington Blvd Burlington, WA 98233 (1) 5507 - Everett, WA (901 Casino Road) 901 Casino Road Everett, WA 98204 (1) 7025 - Everett, WA (13131 Bothell Everett Hwy) 13131 Bothell Everett Hwy Everett, WA 98208 (1) 4397 - Kelso, WA (1700 Allen Street) 1700 Allen Street Kelso, WA 98626 (1) 7063 - Olympia, WA (1725 Evergreen Park Drive SW) 1725 Evergreen Park Drive SW Olympia, WA 98502 (2) HANSON MOTORS HM3 QUICKCHARGE 2300 Carriage Loop SW Olympia, WA 98502 (1) 7096 - Sequim, WA (51 Carlsborg Road) 51 Carlsborg Road Sequim, WA 98382 (1) Walmart 2539 - Spokane Valley, WA 15727 E Broadway Ave Spokane Valley, WA 99037 (1) 7054 -Vancouver, WA 98664 (10314 SE Mill Plain Road) 13014 SE Mill Plain Rd Vancouver, WA 98684 (1) 7059 - Woodinville, WA (13023 NE 175th St) 13023 NE 175th St Woodinville, WA 98072 ➡ WI (1) BERG HYUNDAI VLI-L3-PDI-4 2900 N Victory Ln Appleton, WI 54913 (1) Wheelers Chevrolet of Coloma 1978 Charles Way Coloma, WI 54930 (1) Wheelers Chevrolet GMC of Marshfield 2701 S. Maple Ave Marshfield, WI 54449 
submitted by boutell to electricvehicles [link] [comments]


2023.06.06 10:42 tobbenb3 Problemer med å overta bredbånd pga. tidligere juridisk eier

Jeg sliter med å få bredbånd i min nye leilighet fordi ifølge TelenoNextGenTel må juridisk eier si opp abonnementet først. Dette høres jo egentlig helt sprøtt ut, siden juridisk eier ikke har fysisk tilgang til ruteren som hun har latt stå igjen her, for ikke å si fiber i veggen
Så jeg lurer på om norske myndigheter egentlig vet hva de driver med her.
I mitt tilfelle roter Telenor og NextGenTel så mye at jeg holder på å gå fra vettet. Først bestiltet jeg abonnement fra Telenor (og informerte de om ruteren som sto her osv). Så gikk det to uker og da jeg ringte for å høre hvordan det gikk, fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde noe abonnement hos dem. Til slutt, etter å ha måtte overbevist dem om at jeg faktisk hadde bestilt, og at jeg til og med måtte bekrefte bestillingen via sms, fant de ut at bestillingen var kansellert, og at det var sendt en SMS til meg med informasjon om dette. Bare at SMSen var sendt til et nummer jeg ikk har hørt om (antagelig noe å gjøre med forrige eier, tipper jeg)!!
Da tok jeg kontakt med NextGenTel i stedet. De informerte meg om at forrige eier nå måtte si opp abonnementet. Men at hvis jeg fikk tak i personen, så kunne de få dette gjort kjapt via SMS. Jeg fikk opplysninger og ringte juridisk eier og hun stilte seg positiv til hva det nå var hun måtte gjøre. Så fikk jeg en automatisk epost om bestillingen min fra NextGenTel om bestillingen. Jeg tok kontakt med NextGenTel litt senere for å høre om alt var i orden, og det var det.
Etter at det igjen gikk litt tid, tok jeg kontakt igjen. Etter mye om og men, fikk jeg vite at det måtte ta litt tid fordi juridisk eier hadde to ukers angrefrist, men at dette ikke var noe problem, fordi jeg bare kunne bruke det forrige abonnementet så lenge. Dette hadde jeg ikke prøvd, men fant ut at jeg skulle gjøre det. Jeg plugget i den ruteren som står her, og fulgte infoen fra ruteren for å på wifi-passordet (via en sms). Da fikk jeg en feilmelding tilbake, så jeg ringte til Telenor og forklarte de hvorfor jeg prøvde dette. Da fikk jeg beskjed om at det ikke ville la seg gjøre. Jeg fikk ikke noen begrunnelse, men tipper at dette har å gjøre med at forrige eier ikke hadde gjort opp for seg eller noe.
så da tenkte jeg, at jeg fikk vel bare vente nok en gang. Jeg skulle uansette på reise nå noen dager, så jeg burde vel få det snart etter at jeg kom hjem.
Mens jeg var på reise, fikk jeg plutselig en epost fra NextGenTel: " Hei. Operatørbytte er avvist av Telenor grunnet feil juridisk eier. Bestiller står ikke som juridisk eier. Ny fullmakt er sendt til din epostadresse, denne må fylles ut og sendes tilbake til oss. Vi har ingen oversikt over hvem det er som står som juridisk eier av linjen deres i dag, dette vil du finne på din siste faktura. Din ordre er satt på vent til fullmakt er mottatt. Alle felt på fullmakten må være utfylt. Ha en fin dag. Mvh NextGenTel"
Satte spesielt pris på at de ønsker meg en fin dag. Det stemmer ikke at de ikke har oversikt over juridisk eier, for den infoen har de fått for lenge siden.
Dere forstår kanskje frustrasjonen min.
Det blir nok sikkert ordnet opp til slutt. Men det jeg lurer på er:
Hva skjer hvis juridisk eier i et tenkt tilfelle stiller seg på bakbena, eller flytter uten at man får tak i personen? Må man inn i rettssystemet eller noe, for noe så enkelt som at jeg ønsker et abonnement basert på en fiberledning som jeg har full kontroll over, og som "juridisk eier" av et abonnement (som ikke egentlig angår meg) ikke engang kan gjøre seg nytte av?
submitted by tobbenb3 to norge [link] [comments]


2023.06.06 06:56 Conscious_Mastodon86 Exploring Minecraft Update 1.20: Exciting Features and Improvements

Minecraft players worldwide are eagerly anticipating the latest major update, version 1.20. This update promises to introduce a range of new features and improvements that will enhance the gameplay experience for both new and seasoned players alike. In this article, we will delve into some of the most exciting additions and changes that Minecraft 1.20 brings to the table.
 1. New Biomes and Terrain Generation: Minecraft 1.20 introduces several stunning new biomes, expanding the game's already diverse environment. Players can expect lush jungles, treacherous mountains, and mysterious underground caves. The terrain generation system receives significant improvements, resulting in more realistic and varied landscapes.
 2. Mobs and Creatures: The update introduces new mobs and creatures, adding depth to the game's ecosystem. Expect encounters with elusive wildlife, dangerous predators, and fantastical creatures. Players will need to adapt their strategies to interact with these new inhabitants and discover unique resources and rewards.
 3. Building and Decoration Enhancements: Building enthusiasts will be thrilled with the new decorative blocks and building options in Minecraft 1.20. With an expanded selection of materials, textures, and patterns, players will have more creative freedom than ever before. Whether constructing grand castles or cozy cottages, the update offers an extensive range of aesthetic possibilities.
 4. Enhanced Redstone Mechanics: For those fascinated by the technical aspect of Minecraft, the 1.20 update brings improvements to the redstone system. New components and functionality will allow players to create more intricate contraptions and automated systems, pushing the boundaries of what can be achieved with redstone engineering.
 5. Quality of Life Improvements: Minecraft 1.20 aims to enhance the overall player experience by addressing community feedback and introducing quality of life improvements. This includes revamped menus, improved performance, bug fixes, and optimizations across various platforms, ensuring a smoother and more enjoyable gameplay experience.
 6. Additional Features: In addition to the highlights mentioned above, Minecraft 1.20 introduces several smaller features that add depth and variety to the game. These may include new game modes, gameplay mechanics, items, and achievements, offering players new challenges and rewards.
Minecraft 1.20 represents another significant step forward for the beloved sandbox game, providing players with an array of exciting features and improvements. Whether you're a casual builder, a redstone engineer, or an explorer of uncharted lands, this update offers something for everyone.
To visually experience some of the amazing new features in Minecraft 1.20, check out our YouTube video showcasing the update: https://tii.la/1EaAtMugGG We dive deep into the new biomes, demonstrate encounters with new mobs, and showcase the enhanced building and redstone mechanics.
Enjoy the Minecraft 1.20 update and let your creativity flourish in the ever-evolving world of blocks and adventure!
submitted by Conscious_Mastodon86 to MinecraftServer [link] [comments]


2023.06.06 04:51 fulfillthecute Refining u/jchutney's First Map to 6 Lines (with My Own Addition)

Refining u/jchutney's First Map to 6 Lines (with My Own Addition)
I have some great ideas for u/jchutney's first map. Six lines provide excellent connection throughout the city with possible extensions. I added a few new lines to improve the flow in the city, with the 5 train being mostly my own idea. All stations are preserved from the original map.
I can't draw digitally except on MS Paint (although I'm trying to learn using vector drawing software) so I draw on paper. I have some nice paper with grids that help me with the task.
I put five pairs of cross-platform transfer stations like the ones in Hong Kong MTR, denoted with these symbols next to the station: X, /, (, ). X and / mean trains travel in the same direction on both sides of the platform, while ( and ) is the opposite direction. Two more pairs can be placed on the loops.
There are also single cross-platform transfer stations across the network. Some lines share tracks, such as 1 and 3 longitudinally on the "Main St" (as u/jchutney mentioned in the original map) and 2 and 3 in the top right corner. The interlining can also work like cross platform transfer in some sense. I intensionally decreased the interlining to two lines so that the schedule can be kept simple, especially if thr budget is cut to share tracks with multiple lines on both loops (currently I have quadruple tracks on shared routing).
Some possible variations of service are:
A. Occasionally 3 terminates at Miller Crossing, which is why 3 merges into 1 on the map.
B. 2 runs shuttle services (either through-running on 4 for one loop or to Huckleberry) to fill up the southern part of the line that doesn't interline with 3.
C. 5 sometimes runs to the Airport on the 6 to provide airport connections during weekends (when the track capacity opens up).
D. Have 3 run express on Main St. This can be done with quadruple tracks all the way or bypass loops at certain stations. I prefer quadruple tracks of course, although I designed many networks without.
Extensions can be made on all termini of the lines, including 3 at Airport to the east. A prospective 7 can run parallel to 1/3 and extend north and southeast of the city.
Also this is my first post on this sub. If I have time I would like to share more about my previously designed networks. All on paper and these include both maps and diagrams.
submitted by fulfillthecute to TransitDiagrams [link] [comments]


2023.06.05 23:33 SchlesingerMindy323 [HIRING] 25 Jobs in LA Hiring Now!

Company Name Title City
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Baton Rouge
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) Baton Rouge
Houston Methodist Hospital RN Baton Rouge
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Chalmette
Houston Methodist Hospital RN Chalmette
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) Chalmette
Houston Methodist Hospital RN Gretna
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Gretna
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) Gretna
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Houma
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Kenner
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Luling
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Metairie
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Monroe
Ochsner Medical Center Unarmed Security Officer Morgan City
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston New Orleans
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Prairieville
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Raceland
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Shreveport
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Slidell
NeelSchaffer Inc Director of Information Technology Baton Rouge
Xometry Account Executive, Supplier Sales New Orleans
First Horizon National Corporation Public Relations New Orleans
ESS Support Services Worldwide Immediate Openings Executive Steward Steward Night Cook Lafayette Lafayette
ESS Support Services Worldwide F&B Supervisor Lafayette
Hey guys, here are some recent job openings in la. Feel free to comment here or send me a private message if you have any questions, I'm at the community's disposal! If you encounter any problems with any of these job openings please let me know that I will modify the table accordingly. Thanks!
submitted by SchlesingerMindy323 to LouisianaJobsForAll [link] [comments]


2023.06.05 23:17 SchlesingerMindy323 [HIRING] 25 Jobs in LA Hiring Now!

Company Name Title City
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Baton Rouge
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) Baton Rouge
Houston Methodist Hospital RN Baton Rouge
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Chalmette
Houston Methodist Hospital RN Chalmette
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) Chalmette
Houston Methodist Hospital RN Gretna
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Gretna
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) Gretna
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Houma
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Kenner
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Luling
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Metairie
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Monroe
Ochsner Medical Center Unarmed Security Officer Morgan City
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston New Orleans
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Prairieville
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Raceland
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Shreveport
Houston Methodist Hospital Registered Nurse (RN) - Relocate to Houston Slidell
NeelSchaffer Inc Director of Information Technology Baton Rouge
Xometry Account Executive, Supplier Sales New Orleans
First Horizon National Corporation Public Relations New Orleans
ESS Support Services Worldwide Immediate Openings Executive Steward Steward Night Cook Lafayette Lafayette
ESS Support Services Worldwide F&B Supervisor Lafayette
Hey guys, here are some recent job openings in la. Feel free to comment here or send me a private message if you have any questions, I'm at the community's disposal! If you encounter any problems with any of these job openings please let me know that I will modify the table accordingly. Thanks!
submitted by SchlesingerMindy323 to LAJobsForAll [link] [comments]